Sana bir sorum var, bulmanı istediğim birşey. Bu "şey", her zaman aynı, yani doğru cevap asla değişmiyor.
Eğer onun ne olduğunu bulmak istiyorsan, işte ipuçların: Burada sorulan şey, "somut" birşey, yani gözle görebildiğin, dokunabildiğin birşey.
Cevap, tek bir kelime. Bu bulmaya çalıştığın şey, birşeylere değer veya değmez (örnek: bu şey, ayakkabıya değer, havaya değmez; değmek: evet, "dokunmak" anlamındaki değmek). Cevaplarım asla değişmez. Sonsuz adette tahminde bulunabilirsin, her bir tahmin bir ipucu olacak senin için, ta ki doğru cevabı bulana kadar.

Sence nedir bu? İlk ipuçların aşağıda hazır, haydi kendi tahminlerini sorarak devamını sen getir.
değer değmez
bacak
postal
ayak
terlik